Hakkımızda
Print

Kooperatif, 1955 yılında ‘Armatörler Birliği Derneği’ olarak Muzaffer Pehlivan başkanlığında büyük çoğunluğu Türkiye’nin Rize ve İnebolu bölgelerinden gelen Armatörler tarafından kurulmuştur. Birlik 1956 yılında yapılan genel kurulla aktif hale gelmiştir.

Birliğin ünvanı daha sonra ‘Motorlu ve Yelkenli Gemi Armatörleri İstihlak ve Satış Kooperatifi’ olarak değiştirilmiştir. 16 Mart 1957 tarihinde yapılan Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüsnü Şişmanyazıcıoğlu getirilmiştir. 19 Mart 1958 tarihinde yapılan Genel Kurul’da ise Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Kaptanoğlu getirilmiştir.

1960’lı yıllar Denizcilik Bankası kanalı ile Devletin gemi inşa sanayisini kredi ile desteklemeye başladığı bir dönemdir. Kooperatif üyesi armatörler, bu dönemde Deniz Yolları, Deniz Kuvvetleri ve diğer kurumların ellerinde bulunan eski gemileri tadil etmek sureti ile yük gemisi haline getirmiş ve yaklaşık 40 civarı gemi kullanıma sokulmuştur.

Kooperatif üyesi Armatörlerin güç kazanmaya başlaması ile birlikte Haliç ve Büyükdere Tersanelerinde küçük tonajlı gemiler yaptırılmaya başlanır.

12 Nisan 1967 tarihinde yapılan Genel kurul ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na İsmail Kaptanoğlu getirilmiştir.

1970’li yılların başına gelindiğinde gemilerin tonajları büyümeye başlamıştır. Bu dönemde Kooperatif, Türkiye Gübre Fabrikalarının Romanya’dan ithal ettiği 200.000 ton gübre nakliye işini alarak uluslararası alanda faaliyetlerine başlamıştır.

10 Ağustos 1971 tarihinde yapılan tüzük değişikliği ile Kooperatifin unvanı ‘S.S.Motorlu Gemi Armatörleri Kooperatifi’ olarak değiştirilir. Daha sonra bu unvan bugünkü hali olan ‘S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ olarak değiştirilecektir.

1970’li yılların sonlarında Kooperatif kabotaj nakliyelerinin yanında Türkiye – İspanya arasında çimento nakliyesi, İspanya – Türkiye arasında demir nakliyesi, Türkiye – Libya arasında inşaat malzemesi nakliyesi, Türkiye – Cezayir arasında çimento nakliyesi gibi uluslararası işleri yaparak konumunu güçlendirmiştir.

1977-1983 yılları arasında Türk Koster Filosu özellikle Akdeniz Bölgesinde çok güçlü bir konuma gelmiştir ve bu dönemlerde Kooperatif Üyesi Armatörlerin Türkiye’nin ithalat ve ihracatına katkıları büyüktür.

18 Mart 1986 tarihinde yapılan Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Başkanlığına, halen görevde bulunan Gündüz Kaptanoğlu getirilmiştir.

Kooperatif 1990’lı yılların ortasına kadar dahili kabotajda ve bölgesel deniz ticaretinde önemini korumuş, fakat deniz ticaretinin büyümesi, büyük sermayeler ile büyük tonajlı gemilere yatırım yapılması, Kooperatif üyesi armatörlerin bireysel anlamda ilerlemelerine fakat Kooperatifin bölgesel önemini yitirerek Türkiye Kabotaj nakliyelerinde faaliyetlerine devam etmesine sebebiyet vermiştir.

Kooperatif günümüzde de Kabotaj nakliyelerinde faaliyetlerine devam etmekte olup, üyelerinin birikimlerini ortaklığı bulunduğu iştirakleri vasıtası ile değerlendirme yoluna gitmiştir.

Bu amaç ile Zeyport A.Ş., Dati Yatırım Holdin A.Ş., Ereğli Denizcilik A.Ş., Denizciler Turizm ve Denizcilik A.Ş. firmaları ile ortalık kurulmuştur.      

Bugün mevcut Türk Deniz Ticaret Filosunun ve Türk Denizcilik Kurumlarının temelini oluşturan Kooperatifin kuruluşunda Ziya Kalkavan ve İsmail Kaptanoğlu’nun kişisel çabaları büyük rol oynamıştır.